Interní ordinace

MUDr. Michal Strnad Hradec Králové

Ceník

Péče hrazená zdravotním pojištěním je účtována pojišťovnám, výkony a léčba nehrazená zdravotními pojišťovnami je na přímou platbu!

Tabulka cen pro samoplátce

Komplexní angiologické vyšetření900 Kč
Cílené angiologické vyšetření500 Kč
Kontrolní angiologické nebo interní vyšetření250 Kč
Podologické vyšetření - funkční tepenné testy500 Kč
Dopplerovské vyšetření tepen nebo žil periferních cév180 Kč
Pletyzmografické zátěžové metody periferních cév250 Kč
Zátěžová kapilaroskopie1400 Kč
Komplexní sklerotizace na 1 končetině dle rozsahu2000-3000 Kč
Ošetření a převaz bércového vředu (1 končetina)400 Kč
Předoperační interní vyšetření500 Kč
EKG vyšetření200 Kč
Kompresivní punčochy e-shop | Ordinace TCM | Škola TCM Lóngmén | MUDr. Michal Strnad ©2000-2019